Theme WordPress bất động sản giới thiệu dự án tuyệt đẹp

Theme WordPress bất động sản giới thiệu dự án tuyệt đẹp

Xem Demo | Liên hệ

Theme WordPress Bất động sản đã Việt hóa, phù hợp làm website giới thiệu công ty kinh doanh bất động sản, giới thiệu dự án bất động sản. Full source code bao gồm: Code + Database, cài đặt giống Demo 100%

  • Website thích hợp dành cho công ty hay nhân viên bất động sản muốn giới thiệu dự án.
  • Tùy biến dễ dàng với theme options.
  • Tích hợp gửi mail khi có khách hàng đăng ký, có giao diện để quản lý danh sách khách hàng đã liên hệ.
  • Theme chuẩn, load cực nhanh
  • Đã Việt hóa giao diện

Add Comment