Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Bạn có muốn thêm một trang hồ sơ tác giả tuỳ chỉnh vào trang WordPress của bạn? Nhiều Theme WordPress miễn phí có thông tin tiểu sử tác giả giới hạn trên trang lưu trữ tác giả của họ. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một trang hồ sơ tác giả tùy chỉnh trong WordPress.

>> Có thể bạn quan tâm: Làm thế nào để thêm một Widget WordPress vào Header trên website của bạn

Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Phương pháp 1. Thêm Trang Tiểu sử Tác giả Tuỳ chỉnh trong WordPress với WP User Manager

Phương pháp này được khuyến cáo cho tất cả người dùng. Nó rất dễ thiết lập và có nhiều tính năng hơn.
Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin WP User Manager. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước về cách cài đặt plugin WordPress.

Khi kích hoạt, bạn cần truy cập vào Người dùng »trang Cài đặt WPUM để định cấu hình cài đặt plugin.

Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Plugin sẽ tự động tạo các trang khác nhau để sử dụng như đăng nhập tùy chỉnh, đăng ký người dùng tuỳ chỉnh, quên mật khẩu, tài khoản và các trang tiểu sử.

WP User Manager là một plugin mạnh mẽ và đi kèm với rất nhiều lựa chọn. Bạn cần phải xem xét cẩn thận chúng và tắt các tính năng mà bạn không muốn sử dụng.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào tab ‘Hồ sơ’ để thiết lập cài đặt hồ sơ người dùng.

Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Làm thế nào để Thêm một Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh vào WordPress của bạn

Ở đây bạn có thể kích hoạt tùy chọn trang hồ sơ cho khách, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể xem hồ sơ người dùng. Bạn cũng có thể cho phép thành viên xem hồ sơ của nhau. Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này, người dùng sẽ chỉ có thể xem trang tiểu sử của họ.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng tải lên hình ảnh hồ sơ tùy chỉnh và hiển thị bài viết gần đây của họ cũng như nhận xét trên trang tiểu sử của họ.

>>> Cùng chủ đề: Những điều bạn nên biết khi MUA MỘT THEME WORDPRESS trả phí

Đừng quên nhấp vào nút lưu thay đổi để lưu cài đặt của bạn.

Tiếp theo, bạn cần chọn URL thân thiện với SEO hoặc các URL cho các trang hồ sơ tác giả. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập vào trang Cài đặt »Permalinks và cuộn xuống phần ‘Tiểu sử người dùng permalink’.

Thêm Trang Tiểu sử Tác giả Tuỳ chỉnh trong WordPress

Thêm Trang Tiểu sử Tác giả Tuỳ chỉnh trong WordPress

Plugin cung cấp cho bạn sử dụng ID người dùng, tên người dùng hoặc biệt hiệu trong URL. Cả biệt danh và tên người dùng đều có nhiều lựa chọn thân thiện với SEO hơn ID người dùng. Nhấp để chọn một trong số họ và sau đó nhấp vào nút lưu thay đổi để lưu trữ các thiết lập permalink của bạn.

Các trang hồ sơ tác giả tùy chỉnh của bạn gần như đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta chỉ cần để cho người dùng dễ dàng tìm thấy các trang tiểu sử của họ trên trang web của bạn.

Đi qua trang Appearance »Widgetsthêm Widget Đăng nhập Form [WPUM] vào một sidebar.

Thêm Trang Tiểu sử Tác giả Tuỳ chỉnh trong WordPress

Thêm Trang Tiểu sử Tác giả Tuỳ chỉnh trong WordPress

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của bạn để xem trang hồ sơ của tác giả đang hoạt động. Là người dùng đã đăng nhập, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản của riêng mình trong tiện ích phụ. Nhấp vào tên người dùng sẽ đưa bạn đến trang hồ sơ tác giả của bạn.

Tiện ích thanh bên sẽ hiển thị biểu mẫu đăng nhập cho người dùng đã đăng xuất. Nếu bạn cho phép người dùng đăng ký trên trang web của bạn, sau đó biểu mẫu cũng sẽ bao gồm một liên kết để đăng ký.

Plugin cũng sẽ thay đổi liên kết tác giả trên trang web của bạn và chỉ họ tới trang hồ sơ tác giả thay vì các trang lưu trữ của tác giả mặc định.

Thay đổi diện mạo của trang hồ sơ tác giả

Nếu bạn chỉ muốn thay đổi màu sắc hoặc đường viền, thì bạn có thể làm điều đó bằng cách thêm CSS tuỳ chỉnh.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi bố cục và thứ tự của sự vật, thì bạn cần phải chỉnh sửa tệp mẫu của plugin. WP User Manager đi kèm với hỗ trợ mẫu tùy chỉnh có nghĩa là bạn có thể tạo mẫu của riêng bạn bên trong chủ đề hiện tại của bạn cho plugin để sử dụng.

Đầu tiên, bạn cần phải kết nối với trang web của bạn bằng một trình khách FTP và chuyển đến / wp-content / plugins / wp-user-manager / templates / folder. Tải xuống tất cả các tệp bạn thấy ở đó vào máy tính của bạn.
Tiếp theo, bạn cần phải đi đến thư mục chủ đề hiện tại của bạn và tạo một thư mục mới “wpum” bên trong nó. Bây giờ hãy tải lên các tệp bạn đã tải xuống thư mục wpum trước đó.
Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa các tệp này để tuỳ chỉnh sự xuất hiện của các trang tiểu sử của bạn nếu cần.

Phương pháp 2. Tạo thủ công Trang Tiểu sử Tác giả Tùy chỉnh trong Chủ đề của bạn

Phương pháp này yêu cầu bạn phải chỉnh sửa chủ đề WordPress hoặc các tệp chủ đề con. Nếu bạn chưa làm điều này trước đây, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép và dán mã trong WordPress.

Đầu tiên, bạn sẽ cần phải kết nối với trang web của bạn bằng một trình khách FTP và chuyển đến / wp-content / themes / your-current-theme / folder.

Trong thư mục chủ đề hiện tại của bạn, bạn cần phải tạo tệp author.php. Sau đó bạn cần sao chép nội dung của tệp archive.php và dán chúng vào trong tệp author.php mới của bạn.

Nếu chủ đề của bạn đã có tệp author.php, thì bạn cũng có thể chỉnh sửa.

Mục tiêu của bạn ở đây là để có được thông tin hồ sơ của tác giả và sau đó hiển thị nó. Bạn sẽ cần phải quyết định nơi bạn muốn bắt đầu chỉnh sửa. Thông thường, bạn có thể chỉnh sửa bất cứ điều gì giữa get_header ();get_sidebar ().

<?php
// Set the Current Author Variable $curauth
$curauth = (isset($_GET[‘author_name’])) ? get_user_by(‘slug’, $author_name) : get_userdata(intval($author));
?>
<div class=”author-profile-card”>
<h2>About: <?php echo $curauth->nickname; ?></h2>
<div class=”author-photo”>
<?php echo get_avatar( $curauth->user_email , ’90 ‘); ?>
</div>
<p><strong>Website:</strong> <a href=”<?php echo $curauth->user_url; ?>”><?php echo $curauth->user_url; ?></a><br />
<strong>Bio:</strong> <?php echo $curauth->user_description; ?></p>
</div>
<h2>Posts by <?php echo $curauth->nickname; ?>:</h2>
<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<h3>
<a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”Permanent Link: <?php the_title(); ?>”>
<?php the_title(); ?></a>
</h3>
<p class=”posted-on”>Posted on: <?php the_time(‘d M Y’); ?></p>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile;
// Previous/next page navigation.
the_posts_pagination();
else: ?>
<p><?php _e(‘No posts by this author.’); ?></p>
<?php endif; ?>

Mã này chỉ cần thêm thẻ hồ sơ của tác giả ở đầu trang, sau đó hiển thị các bài viết gần đây của tác giả.
Hãy thoải mái tùy chỉnh mã này nhiều như bạn cần. Bạn có thể thêm các trường tiểu sử người dùng bổ sung vào trang web của bạn, thêm liên kết tiểu sử Twitter và Facebook của tác giả, hiển thị hình ảnh nổi bật cho bài đăng, v.v.
Dưới đây là một số mẫu CSS để cung cấp cho hồ sơ hồ sơ tác giả của bạn một cái nhìn phong nha. Bạn có thể thêm nó như CSS tùy chỉnh trong chủ đề của bạn và sau đó thay đổi nó để phù hợp với màu sắc chủ đề của bạn.

.author-profile-card {
background: #eee;
border: 1px solid #ccc;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
}
.author-photo {
float: left;
text-align: left;
padding: 5px;
}

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu làm thế nào để thêm hồ sơ tác giả tuỳ chỉnh vào trang web WordPress của bạn.

Add Comment