Hướng dẫn cài Google Analytics lên WordPress

Bảng điều khiển Google Analytics cho WordPress là một Plugin miễn phí, plugin tích hợp thông tin Google Analytics vào trang WordPress của bạn.

Plugin này sử dụng một tập hợp các báo cáo dễ hiểu để làm cho dữ liệu Google Analytics của bạn dễ dàng hơn. Các thành phần theo dõi của plugin này sẽ tự động cài đặt Google Analytics trên trang web của bạn bằng cách chèn mã theo dõi cần thiết trong tất cả các trang web của bạn.

Để nắm rõ được các bước tích hợp Google Analytics lên website WordPress của bạn, bạn có thể xem thêm trên Video sau.

Video hướng dẫn cài đặt:

Add Comment