Hướng dẫn cài đặt Plugin Woocommerce WordPress cho cửa hàng trực tuyến

Tổng quan về Woocommerce

WooCommerce là một plugin miễn phí có thể dễ dàng cài đặt giống như bất kỳ plugin WordPress nào khác. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt nó từ bảng điều khiển của bạn hoặc sau khi tải tệp nén xuống máy tính của bạn. Chúng tôi cũng sẽ xem các trang sẽ được tạo tự động sau khi cài đặt WooCommerce và các vật dụng được cài đặt với WooCommerce.

Add Comment