Hiển thị chủ đề ở cuối trang

Nếu bạn quản lý nhiều trang web WordPress với chủ đề riêng, bạn có thể cần một cách để dễ dàng kiểm tra xem chủ đề nào đang hoạt động trên một trang web cụ thể và phiên bản nó đang chạy. Điều này sẽ giúp dễ dàng cập nhật các chủ đề. Đó là plugin của ngày hôm nay có thể giúp bạn.

Plugin hiển thị chủ đề THeme WordPress

Khi bạn cài đặt và kích hoạt plugin, tên và số phiên bản chủ đề hoạt động sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng bên phải bảng điều khiển quản trị viên. Nếu bạn đang chạy chủ đề con, bạn cũng sẽ được thông báo về tên của chủ đề mẹ.

Giá: Miễn phí
Nguồn: https://wordpress.org/plugins/show-theme-in-footer/

About the author: TopDev.info

Thích chia sẻ kinh nghiệm, nghiện cà phê và chè mạn pha đặc. Âm nhạc thích dân ca và nhạc trữ tình.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *